SKŁAD i łaMANIE pUBLIKACJI

STUDIO NOA

 

SŁOWNIKI / ENCYKLOPEDIE

 

Skład i łamanie różnego rodzaju słowników i encyklopedii. Wśród słowników przygotowaliśmy do druku:

słowniki językowe, głównie angielsko-polskie, oraz
gwary, które były zwykle zawarte w większych publikacjach, głównie w monografiach miast lub gmin,

słowniki biograficzne, obfitujące w dużą liczbę zdjęć ilustrujących większość biogramów,

słowniki teologiczne o tematyce religijnej.

Niektóre słowniki z naszego portfolio są uzupełnione indeksem oraz bibliografią.
Część z nich była składana w układzie dwukolumnowym.
Oprócz składu wykonujemy również ilustracje – przykładem są mapy do Encyklopedii katolickiej.

 

Zachęcamy autorów słowników i encyklopedii do współpracy. Naszym atutem jest duże doświadczenie w składzie tego typu publikacji i wysoko oceniany końcowy efekt, o czym świadczy np. nagrodzony słownik angielsko-polski.

PORTFOLIO

 

  • An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms, Eds/Red. P. Kakietek, A. Drzazga, 476 s.

 

  • Arabski J., Łyda A. i Warchał K. przy współpr. E. Gumol, Słownik angielskich frazemów akademickich, 192 s.

 

  • Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja nowa, t. 1, red. Z. Kapała, 506 s.
  • Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja nowa, t. 2, red. Z. Kapała, 548 s.
  • Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja nowa, t. 3, red. Z. Kapała, 313 s.

 

  • Encyklopedia katolicka, opracowanie 53. map.

 

  • Kamińska A., Słownik gwary Dankowic, [w:] Dankowice. Przeszłość i teraźniejszość. Przyczynki do monografii Dankowic jako typowej wsi pogranicza, pod red. A. Barciaka i K. Kamińskiego, 55 s.

 

  • Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, 488 s.

 

  • Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, 744 s.

 

  • Tomaszczyk J., Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, 213 s.

(Książka otrzymała nagrodę im. A. Łysakowskiego)

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl