SKŁAD i łaMANIE pUBLIKACJI

STUDIO NOA

 

PUBLIKACJE OBCOJĘZYCZNE

 

Skład i łamanie publikacji obcojęzycznych w językach łacińskich i niełacińskich.
Z języków łacińskich najczęściej składaliśmy teksty obce w językach: angielskim, niemieckim, czeskim, słowackim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i (#SolidarniZUkrainą ).

Z języków niełacińskich, które wystąpiły głównie w publikacjach teologicznych i religijnych, składaliśmy teksty w językach: greckim, hebrajskim, koptyjskim i syryjskim.

W publikacjach z językoznawstwa lub w monografiach miast i gmin znalazły się również fragmenty tekstów pisanych gwarą lub słowniki gwary, np.: gwary śląskiej, Wilamowic czy Dankowic.

 

Oprócz publikacji całkowicie obcojęzycznych, wiele polskich publikacji, szczególnie zbiorowych i serii

wydawniczych prezentowanych w innych portfoliach, zawierało teksty lub streszczenia w językach obcych.

Specyficzną kategorią publikacji obcojęzycznych są słowniki językowe.

PORTFOLIO

 

 • Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century, Ed. J. Arabski, 662 s.

 

 • Cuda J., La croyance et l'incroyance a la lumiere de la theologie de l'esperance. Wierzący i niewierzący w świetle teologii nadziei, 292 s.
 • (#SolidarniZUkrainą ), 272 s.
 • (#SolidarniZUkrainą ), 294 s.

 

 • Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders: legal differences and similarities, Ed. B. Mikołajczyk, 294 s.

 

 • Gołda-Derejczyk A., „Through the Looking Glass”: the Postmodern Revision of Nineteenth-century British Culture, 184 s.
 • Kijanowska A., Embracing Folk Material and Finding New Objectivity: Karol Szymanowski’s Twenty Mazurkas op. 50 and Two Mazurkas op. 62, 144 s.
 • Kwapisz-Osadnik K., Diverse concettualizzazioni delle relazioni attraverso preposizioni neutre in italiano. Un approccio cognitivo, 200 s.

 

 • Les images de l'Amérique dans les littératures en langues romanes, Ed. K. Jarosz, 252 s.
 • Molencki R., Causal Conjunctions in Mediaeval English. A Corpus-Based Study of Grammaticalization, 230 s.
 • Nowakowska-Głuszak A., ¿Pedir es también cuestión de cultura? Análisis comparativo de las peticiones en la lengua española y polaca desde el punto de vista de la linguística cultural, 172 s.
 • Paduch E., Le Chemin de la Haute Silésie vers la Pologne Indépendante, 54 s.
 • Paduch E., Upper Silesia's Road to Independent Poland, 54 s.
 • Rabsztyn A., L’hybridité du roman français à la première personne (1789-1820), 244 s.
 • Rabsztyn A., L'écriture et le langage dans le roman épistolaire français et polonais de 1760 a 1820, 246 s.
 • Skudrzyk A., Warchala J., Literacy of the young generation in a diglossic environment, 160 s.
 • Szymoniak E., Los manifiestos y la cuestión del compromiso literario en las nuevas generaciones de escritores hispanoamericanos, 143 s.
 • Wandzioch M., Métamorphoses de l'insolite dans la littérature d'expression française du XVIIIe au XXIe siècle, 174 s.

 

 • Warchał K., Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles, 312 s.

 

 • Widła H., L'acquisition du français - langue troisiéme. Problémes méthodologiques et implications pratiques, 284 s.

 

 • Wojtaszek A., Theoretical frameworks in the study of press advertisements: Polish, English and Chinese perspective, 282 s.

 

 • „E-learning”

 • Vol. 2: Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 346 s.
 • Vol. 3: Use of E-learning in the Developing of the Key Competences, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 462 s.
 • Vol. 4: E-learning for Societal Needs, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 558 s.
 • Vol. 5: E-learning & Lifelong Learning, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 583 s.
 • Vol. 6: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 484 s.
 • Vol. 7: IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 405 s.
 • Vol. 8: E-learning Methotodology - Implementation and Evaluation, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 479 s.
 • Vol. 9: Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 497 s.
 • Vol. 10: E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 664 s.
 • Vol. 11: E-learning and STEM Education, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 704 s.
 • Vol. 12: Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 335 s.
 • Vol. 13: E-learning in the Time of COVID-19, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 322 s.
 • Vol. 14: E-learning in the Transformation of Education in Digital Society, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 287 s.

 

 • „Encuentros”

 • Vol. 1: Encuentros de lingüística, traducción y enseñanza de la lengua española, Ed. J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna, 300 s.
 • Vol. 2: Encuentros con la literatura y el teatro del mundo Hispano, Ed. J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna, 294 s.
 • Vol. 3: Encuentros con la literatura y el teatro del mundo Hispano, Ed. J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna, 284 s.

 

 • „Evolution of Private Law”

 • Vol. II, Ed. P. Pinior, E. Zielińska and M. Żaba, 216 s.
 • New Approach, Ed. P. Pinior, E. Zielińska and M. Żaba, 300 s.
 • New Perspectives, Ed. P. Pinior, W. Wyrzykowski and M. Żaba, 227 s.

 

 • „International Journal of Research in E-learning”

 

 • Vol. 1(1), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 134 s.
 • Vol. 1(2), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 148 s.
 • Vol. 2(1), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 156 s.
 • Vol. 2(2), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 126 s.
 • Vol. 3(1), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 170 s.
 • Vol. 3(2), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 134 s.
 • Vol. 4(1), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 140 s.
 • Vol. 4(2), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 146 s.
 • Vol. 5(1), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 86 s.
 • Vol. 5(2), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 72 s.

 

 • „Romanica Silesiana”
 • No. 3: La littérature et les arts, Ed. K. Jarosz, 192 s.

 

 • „Silesian Journal of Legal Studies”

 

 • Vol. 1, Fd. B. Mikołajczyk, 132 s.
 • Vol. 2, Fd. B. Mikołajczyk, 136 s.
 • Vol. 3, Fd. B. Mikołajczyk, 130 s.
 • Vol. 4, Fd. B. Mikołajczyk, 110 s.
 • Vol. 5, Fd. B. Mikołajczyk, 114 s.
 • Vol. 6, Fd. B. Mikołajczyk, 164 s.
 • Vol. 7, Fd. B. Mikołajczyk, 98 s.
 • Vol. 8, Fd. J. Nowakowska-Małusecka, 176 s.
 • Vol. 9, Fd. J. Nowakowska-Małusecka, 130 s.
 • Vol. 10, Fd. J. Nowakowska-Małusecka, 78 s.

 

 • „Via Silesia. Veröffentlichungen zur deutsch-polnischen Verständigung“
 • Bd. 2: Die ethnisch-nationale Identität der Bewohner Oberschlesiens und des Teschener Schlesiens, Hrsg. G. Ploch, J. Myszor, Ch. Kucinski, 288 s.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl