SKŁAD i łaMANIE pUBLIKACJI

STUDIO NOA

 

Monografie MIEJSC

 

Skład i łamanie monografii miast, gmin, wsi i parafii to wyjątkowe i zaszczytne zadanie.

Jesteśmy dumni, że powierzono nam przygotowanie do druku tak wiele znaczących pozycji,
z których największe to dwutomowe monografie Katowic i Sosnowca o łącznej objętości prawie 3500 stron.

Oprócz bardzo szerokiego zakresu tekstów naukowych wielu autorów z różnych dziedzin nauki i okresów historii, składane przez nas monografie zawierały m.in.: fotografie, mapy, tabele, wykresy, schematy, zestawienia, kalendaria, przypisy, bibliografię, indeksy, obcojęzyczne streszczenia, fragmenty pisane gwarą i zapis nutowy.

Są to najambitniejsze pozycje wśród publikacji jakie zostały przez nas przygotowane do druku.
Dziękujemy za zaufanie zarówno redaktorom naukowym tych interdyscyplinarnych opracowań,
jak i władzom miejscowości i proboszczom parafii, których dotyczyły.

 

Zapraszamy kolejne miasta, gminy, wsie, parafie, instytucje i firmy do współpracy,
bo dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przygotować do druku każdą monografię.

PORTFOLIO

 

 • Dankowice. Przeszłość i teraźniejszość. Przyczynki do monografii Dankowic jako typowej wsi pogranicza, pod red. A. Barciaka i K. Kamińskiego, 420+16 s.

 

 • Katowice. Miasto i jego mieszkańcy, red. W. Świątkiewicz, 165 s.

 

 • KATOWICE. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, t. 1, pod red. A. Barciaka, E. Chojeckiej i S. Fertacza, 820 s.
 • KATOWICE. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, t. 2, pod red. A. Barciaka, E. Chojeckiej i S. Fertacza, 836 s.

 

 • Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, red. J. Myszor, 503+32 s.

 

 • Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, 427 s.

 

 • Sobeczko M., Kościół i Parafia Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Rydułtowach-Orłowcu w latach 1980-2022, 136+8 s.

 

 • Sobeczko M., Miejsce dekanatu pszowskiego w diecezji katowickiej w latach 1924-2004, 178 s.

 

 • SOSNOWIEC. Obraz miasta i jego dzieje, t. I, pod red. A. Barciaka i A.T. Jankowskiego, 980 s.
 • SOSNOWIEC. Obraz miasta i jego dzieje, t. II, pod red. A. Barciaka i A.T. Jankowskiego, 828 s.

 

 • Tradycja. Edukacja. Przygoda. O szkole podstawowej w Orzepowicach, 66 s.

 

 • Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, red. A. Barciak, 835 s.

 

 • Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie, pod red. ks. J. Marka, 816+4 s.

 

 • Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze, red. A. Barciak, 252 s.

 

 • Znane i nieznane fakty z dziejów Parafii św. Jerzego w Rydułtowach. W okresie od XVII w. do końca II wojny światowej, oprac. I. Ciwis, 344 s.
 • Znane i nieznane fakty z dziejów Parafii św. Jerzego w Rydułtowach. W okresie od XVII w. do końca II wojny światowej, wyd. II, oprac. I. Ciwis, 352 s.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl