SKŁAD i łaMANIE pUBLIKACJI

STUDIO NOA

 

PUBLIKACJE JUBILEUSZOWE

 

Skład i łamanie publikacji jubileuszowych dedykowanych osobistościom świata nauki, kultury, sztuki i religii
oraz  wydarzeniom rocznicowym z historii miejscowości, parafii i instytucji.

 

Publikacje, które powierzono nam do składu zawierały przeważnie teksty naukowe
wielu autorów z różnych dziedzin nauki
i niejednokrotnie były bardzo obszerne – ponad 500 stron.

 

Zaraz po monografiach miejsc należą do znaczących pozycji wśród publikacji
jakie zostały przez nas przygotowane do druku i świadczą o zaufaniu jakim darzą nas redaktorzy naukowi
tych okolicznościowych opracowań.

 

Dziękujemy im za to i zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnych jubileuszowych dzieł.

PORTFOLIO

 

 • Cepuch T., Wspomnienia w 70. rocznicę bestialskiego mordu na Cepuchach dokonanego 28 lutego 1944 roku, 32 s.
 • Diamentowy jubileusz I Liceum Ogólnokształcącego w Świętochłowicach, 148 s.

 

 • Granice wyobraźni politologicznej. Księga jubileuszowa, red. M. Obrębska, Z. Kantyka, R. Glajcar, 736+2 s.

 

 • Irena Bajerowa. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis, oprac. J. Warchała, 108 s.
 • Jubileusz 25-lecia duszpasterstwa w parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie, red. A. Barciak, 136 s.
 • Konfrontacje składniowe. Nowe fakty, nowe idee. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Henrykowi Fontańskiemu z okazji 65. rocznicy urodzin, red. M. Borek, J. Lubocha-Kruglik, 208 s.
 • Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja, red. A. Łabno, E. Zwierzchowski, 248 s.

 

 • Kształcenie pedagogiczne, artystyczne i etnologiczne w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 50-lecie tradycji (1971-2021), red. U. Szuścik, 588+8 s.

 

 • Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze, red. P. Grzywna, J. Lustig, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa, 764 s.

 

 • Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Markowi Barańskiemu, red. A. Czyż i S. Kubas, 824+2 s.

 

 • Pejzaże kultury, religii, regionu i rodziny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Świątkiewiczowi, pod red. A. Górnego, J. Kijonki, Z. Zagały, 552 s.

 

 • Perspektywy psychologii pracy, red. M. Górnik-Durose, B. Kożusznik, 334 s.

 

 • Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, red. B. Mikołajczyk i J. Nowakowska-Małusecka, 664 s.

 

 • Szewczyk G.B., Gerhart Hauptmann. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci, 145 s.

 

 • Vobis Episcopus Vobiscum Christianus. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi w dwudziestolecie posługi biskupiej w archidiecezji katowickiej oraz w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin, red. W. Myszor, A. Malina, 384 s.

 

 • W 85. rocznicę, red. Z. Kapała, 300 s.

 

 • W kręgu teorii. Studia językoznawcze dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu „in memoriam”, red. H. Fontański, R. Molencki, O. Wolińska, 296 s.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl