SKŁAD i łaMANIE pUBLIKACJI

STUDIO NOA

 

PUBLIKACJE CIĄGŁE
biuletyny / CZASOPISMA / GAZETY

 

Skład i łamanie publikacji ciągłych, takich jak: biuletyny, czasopisma, gazety itp.,
nieuwzględnione w portfolio prezentującym publikacje ciągłe ukazujące się w seriach wydawniczych.

Do podobnych publikacji, które składamy należą również: informatory, komunikaty, instrukcje itp.,
ale ze względu na małą objętość nie prezentujemy ich w naszym portfolio.
Wyjątkiem jest Prospectus, opracowany w różnej formie: drukowanej, elektronicznej i multimedialnej.

 

Zapraszamy do współpracy wszelkie instytucje, izby zawodowe, firmy, szkoły i stowarzyszenia oraz miasta,
gminy i parafie, które już wydają lub zamierzają wydawać publikacje informujące o swojej działalności.

Podobnie jak w przypadku serii wydawniczych jesteśmy w stanie dopasować skład
do istniejącego wzorca/makiety/layoutu lub go zaproponować dla nowych publikacji.

PORTFOLIO

 

 • „Agrafka”. Gazetka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku
 • Gazetka w 2017 roku zajęła 3. miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Szkolnych Gazetek

 

 • „Apothecarius”. Śląskie Forum Farmaceutyczne

 

 • „Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach”. Kwartalnik

 

 • „Dialog Edukacyjny”. Kwartalnik Pedagogiczno-Społeczny

 

 • „Gazeta Uniwersytecka” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dodatkami: prawnym, maturzysty, specjalnym i festiwalowym

 

 • „krymiGRAF”. Kwartalnik Kryminalno-Grafologiczny

 

 • „Prace projektowe drogą rozwoju”. Biuletyn Jastrzębskiej Spółki Węglowej Szkolenie i Górnictwo

 

Wersja drukowana: Wersja elektroniczna: Prezentacja multimedialna:

 • University of Silesia. Prospectus 2005, red. A. Kurzeja, 96 s.
 • University of Silesia. Prospectus 2006, red. A. Kurzeja, 122 s.
 • University of Silesia. Prospectus 2007/2008, red. A. Kurzeja, 92 s.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl