SKŁAD i łaMANIE pUBLIKACJI

STUDIO NOA

 

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

 

Skład i łamanie materiałów dydaktycznych z różnych dziedzin w postaci podręczników i poradników edukacyjnych, a także publikacji z zakresu pedagogiki opisujących techniki dydaktyczne oraz metody nauczania i wychowania.

Część publikacji z tego zakresu opisuje nowoczesne i zdalne metody nauczania, tzw. e-learning.

Do publikacji tych można zaliczyć również czasopisma, które prezentujemy na stronie gazety i czasopisma.

 

Większość publikacji edukacyjnych, które składaliśmy zawierało bardzo dużo ilustracji – były to głównie wykresy, schematy, zestawienia i fotografie. W publikacjach tych znalazło się również wiele tabel i często znaczna część tekstu była wypunktowana, nierzadko wielopoziomowo.

 

Zapraszamy do współpracy autorów zajmujących się tematyką edukacyjną, kształcących przyszłych nauczycieli
i praktyków opisujących własne ciekawe metody nauczania oraz wszystkich, którym ta tematyka nie jest obca.

PORTFOLIO

 

 • Dobrze uczę. Zarys systemu dobrych praktyk dydaktycznych w uczelni wyższej, red. B. Kożusznik, J. Polak, 272 s.

 

 • Edukacja przez szachy. 10-lecie realizacji projektu „Szachy w przedszkolu i szkole” w RODN i IP „WOM” w Rybniku, 24 s.
 • Innowacyjność kształcenia w zakresie ochrony środowiska, red. E. Sierka, R. Ciepał, 176 s.
 • Nowe wyzwania edukacyjne - innowacyjne metody i techniki pracy dydaktycznej. Zbiór tekstów, red. A. Urbanek, 150 s.

 

 • Odkrywanie - wyjaśnianie rzeczywistości. Perspektywa artystyczna i edukacyjna, red. K. Krasoń i M. Łączyk, 271 s.

 

 • Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje - badania - wyniki, red. A. Budniak i M. Mnich, 368 s.

 

 • Poradnik edukacyjny. Przykłady dobrych praktyk, t. 1, red. A. Urbanek, 104 s.
 • Poradnik edukacyjny. Przykłady dobrych praktyk, t. 2, red. A. Ogrodnik, 102 s.

 

 • Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji, red. M. Kisiel i T. Huk, 342 s.

 

 • Technologia Informacyjna, red. Z. Wróbel, 291 s.

 

 • Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość, red. E. Smyrnova-Trybulska, S. Stach, 560 s.

 

 • Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie, red. S. Stach, E. Smyrnova-Trybulska, 196 s.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl