STUDIO NOA od 1994 roku zajmuje się przygotowaniem różnego rodzaju publikacji (książek, czasopism, akcydensów; jednobarwnych i wielobarwnych) do druku. Zdobyte doświadczenie wraz z odpowiednim zapleczem technicznym pozwala na realizację nawet najtrudniejszych prac.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą i do korzystania z naszych usług.

Ireneusz Olsza

Zaufali nam między innymi (różne formy współpracy - głównie skład i łamanie oraz przygotowanie do druku i druk książek, czasopism i akcydensów):

Urząd Gminy Chełm Śląski
"Derco" Sp. z o.o. Warszawa
K.S. "Energetyk ROW" Rybnik
Instytut Górnośląski w Katowicach
Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach
Izba Notarialna w Katowicach
Urząd Miasta Katowice
Księgarnia św. Jacka w Katowicach
Firma Usługowa "L-słonko"
MULTISERW-Morek
Muzeum w Chorzowie
Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach
Agencja Artystyczna "PARA"
Parafia Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie
Parafia MBB w Mysłowicach-Brzęczkowicach
Polska Akademia Nauk O. w Katowicach
Polskie Towarzystwo Historyczne O. Katowice
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
Urząd Miasta Ruda Śląska
Wydawnictwo "Sonia Draga"
Studio 29
Urząd Gminy Suszec
Schuller Eh'klar Polska Sp. z.o.o.
Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka Kuźnia
Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybniku
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Muzeum Historii Katowic
Muzeum Miejskie w Świętochłowicach
Urząd Gminy Wilamowice
Urząd Miejski w Zabrzu
Wydawnictwo "Vivarium"
Oficyna Wydawnicza "WW"
Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
Zgromadzenie Księży Werbistów
Zakład Poligraficzny Marian Wioska
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Świętochłowicach
Związek Górnośląski Koło Suszec
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

DOŁĄCZ DO NICH !!!


Prof. dr hab. Antoni Barciak
Prof. dr hab. Józef Ciągwa
Bp Stefan Cichy
Ks. dr hab. Jerzy Cuda
Ks. dr hab. Jan Górecki
Ks. dr hab. Grzegorz Ignatowski
Dr Zbigniew Kapała
Wiktor Kokot
Józef Kolarczyk
Dr Halina Kowalczyk-Dudała
Ks. dr Artur Malina
Dr Bogumiła Mika
Prof. n. farm. Dionizy Moska
Prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor
Ks. dr Antoni Reginek
O. dr Witosław J. Sztyk OFM
Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
Dr Jacek Tomaszczyk
Ks. Józef Tyczka SVD
Prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja
Dr Katarzyna Węgrzyn
Prof. dr hab. Halina Widła
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

DOŁĄCZ DO NICH !!!


Referencje: , , , , , , , , , .


STUDIO NOA

Siedziba:
ul. Emerytalna 17c/48

40-729 Katowice
Tel.: 32 252 76 62

Biuro
(adres do korespondencji):

ul. Podmiejska 33
44-207 Rybnik
Tel./fax: 32 458 43 31

Tel. kom.: 601 480 327

e-mail:

Gadu-Gadu:
Spik:
Skype:

Zobacz wizytówkę w serwisie mikroFirmy.pl


Skład i łamanie tekstów polskich, obcojęzycznych, nut, wzorów, w tym opracowanie stron tytułowych, spisów, indeksów, tabel, schematów, tablic.
Opracowanie graficzne zdjęć, ilustracji, wykresów, rysunków technicznych, map, planów, okładek, opraw specjalnych.
Opracowanie redakcyjne (stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, ujednolicenie tekstu, itp.) - współpracujemy z redaktorami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w redagowaniu publikacji popularnych, popularno-naukowych, naukowych, słownikowych i encyklopedycznych.
Na życzenie teksty składamy również bez specjalistycznej redakcji językowej, jedynie z korektą autorską.
Redakcja techniczna - projekt układu kompozycyjnego stron publikacji - szablon (layout), dobór rodzaju i wielkości czcionki, adiustacja tekstu, rozmieszczenie ilustracji. Wykonywana jest przez redaktorów przy okazji redakcji językowej lub przez nas:Katalogi, czasopisma, oferty
(PDFy: 1. - 2,2 MB, 2. - 6,1 MB,
4. - 1,9 MB, 5. - 4,1 MB, 6. - 4,0 MB)

Tłumaczenia - dotyczy głównie języków: angielskiego, niemieckiego i czeskiego.
Materiały dla drukarni - w zależności od wymagań wydawcy lub drukarni: wysokiej jakości wydruki na kalce w lustrzanym odbiciu, naświetlone klisze, pliki postscriptowe lub PDF.
Druk - dzięki stałej współpracy z kilkoma drukarniami możemy zaoferować druk w różnych technologiach i w prawie każdym nakładzie.

Szczegółową kalkulację - również wydania książek - przedstawiamy po zapoznaniu się z całym materiałem tekstowym i ilustracyjnym.
Wydajemy lub pomagamy w wydaniu publikacji oraz prowadzimy bezpośrednią sprzedaż autorom, instytucjom, uczelniom, urzędom i każdemu kto zleci nam ich wydanie. W krajowym systemie ISBN posiadamy oznaczenie identyfikacyjne nr 60071.J. G ó r e c k i, Pielgrzymi szlak na Górę św. Anny

J. T y c z k a, Przewodnik po duchowości SVD i SSpS


"Studia i materiały z dziejów Śląska" (od tomu 21.)

"Zabrze. Kultura Europy Środkowej" (od tomu 1.)

"Katowice. W rocznice uzyskania praw miejskich" (od tomu 1.)

"Zeszyty werbistowskie" (od tomu 23.)

"Biblioteka teologiczna" (od tomu 6.)

"Spotkania z literaturą" (od tomu 34.)

"Śląskie Miscellanea" (od tomu 19.)

"Szkoła Seraficka" (od tomu 1.)

Tworzenie plików PDFTworzenie plików i dokumentów PDF.

Tworzenie interaktywnych elektronicznych prezentacji oraz katalogów multimedialnych PDF i FLASH.

Prospectus 2006
Prezentacje PDF: (7,3 MB) i (62,4 MB - plik z muzyką)

Prezentacja UŚ
Prezentacja FLASH (dwie wersje językowe: PL i GB - 8,8 MB)

Aby uruchomić prezentacje należy mieć zainstalowane programy: Adobe Reader i Flash Player.
Pobierz aktualną wersję:


Get Adobe Reader Get Flash Player

Nagrywanie i nadruki atramentowe z fotograficzną jakością (na życzenie również sitodruk), projekty i druk okładek, pakowanie w różnego typu pudełka lub koperty.
Publikacje autorskie i zbiorowe, popularnonaukowe, naukowe (głównie historyczne, socjologiczne i teologiczne), monografie miast oraz wyniki badań nad nimi, słowniki, encyklopedie, poradniki, pamiętniki, wydawnictwa jubileuszowe, beletrystyka, zbiory wierszy, albumy, a także obrzędy i śpiewniki.


Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, 427 s.

J. G ó r e c k i, Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914, Katowice 1994, opracowanie map

J. B u r z y ń s k i, B. K l i m i ń s k i, A. N i e s p o r e k, W. Ś w i ą t k i e w i c z, Gminy i instytucje komunalne w ocenie mieszkańców województwa katowickiego, Katowice 1995, 179 s.

Książęta i księżne Górnego Śląska, red. A. Barciak, Katowice 1995, 201 s.

A. R a t k a, Ruda Śląska 1295-1995, Ruda Śląska 1995, 97 s.

Katowice. Miasto i jego mieszkańcy, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1995, 165 s.

J. K u r c y u s z, Na przedpolu Jałty. Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji, Katowice 1995, 452 s.

Kościół katolicki na Górnym Śląsku. Szkice o historii i współczesności, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1996, 150 s.

W. S k w o r c, Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945-1989, Katowice 1996, 248 s.

Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, 488 s.

J. K r ę t o s z, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772-1815), Katowice 1996, 367 s.

J. K u l a, Zapiski internowanego, Katowice 1996, 196 s.

Czyńcie wszystko, co Jezus wam powie. Pamiątka II peregrynacji kopii Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w archidiecezji katowickiej, Katowice 1996, 72 s.

F. G o i n d a, Twarzą w twarz, Katowice 1997, 102 s.

J. G ó r e c k i, Pielgrzymka ślubowana z Tarnowskich Gór do Piekar, Katowice 1997, 16 s.

E. P a d u c h, Droga Górnego Śląska do niepodległej Polski, Katowice 1997, 54 s.

E. P a d u c h, Upper Silesia's Road to Independent Poland, Katowice 1997, 54 s.

E. P a d u c h, Le Chemin de la Haute Silésie vers la Pologne Indépendante, Katowice 1997, 54 s.

B. K l a j m o n, Górnośląskie kamienice mieszczańskie. Katowice, Katowice 1997, 156 s.

E. S u j a k, Małżeństwo pielęgnowane, Katowice 1997, 117 s.

J. T y c z k a, Po śladach Arnolda Janssena. Miejsca pamięci w Steyl, Katowice 1997, 86 s.

W. M i e r z w a, Kapliczki Tatr Polskich, Katowice 1997, 156 s.

W. Ś w i ą t k i e w i c z, Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku, Katowice-Wrocław 1997, 244 s.

B. A r s o b a, Księga Krzyża. Antologia pasyjna, Katowice 1998, 424 s.

Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998, 744 s.

W. Ś w i ą t k i e w i c z, Z. Z a g a ł a, Miejskie domy kultury w Katowicach, Katowice 1998, 105 s.

Regiony i regionalizmy w Polsce współczesnej, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1998, 120 s.

Przybądź Duchu Święty. Nabożeństwa na II Rok przygotowań do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Katowice 1998, 111 s.

Rodzina w województwie katowickim. Opracowania i raporty, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1998, 279 s.

H. K o w a l c z y k - D u d a ł a, Edukacja historyczna mieszkańców Górnego Śląska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Warszawa 1998, 242 s.

B. P ł o n k a, Ciągle wybierać muszę, Katowice 1998, 84 s.

Postawy społeczno-religijne mieszkańców archidiecezji katowickiej, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Katowice 1999, 130 s.

J. W y c i s ł o, Dobrodziejstwa Matki Bożej Piekarskiej w tradycji górnośląskiej, Katowice 1999, 299 s.

Rodzina wobec wartości. Socjologiczne studium rodzin wielkomiejskich na przykładzie Katowic, red. E. Budzyńska, J. Burzyński, A. Niesporek, W. Świątkiewicz, Katowice 1999, 172 s.

Pan błogosławiony na wieki. Celebracje i modlitwy na Rok Święty, Katowice 1999, 383 s.

Ekumeniczne nabożeństwo słowa Bożego. Gniezno, dn. 12 marca 2000 r., Gniezno 2000, 23 s. (A5); 21 s. (A4)

S. W e s o ł y, "Aby wiara nie była daremna..." (1 Kor 15,17). Konferencje wygłoszone na zjazdach apostolstwa świeckich w Wielkiej Brytanii, Katowice 2000, 233 s.

B. M i k a, Krytyczny koneser czy naiwny konsument, Katowice 2000, 104 s.

Encyklopedia katolicka, Katowice-Warszawa 2000-2001 (w tym opracowanie 38 map)

K. W ę g r z y n, Rodzina a wzory religijności. Międzypokoleniowy przekaz wzorów religijności w rodzinie, Katowice 2001, 128 s.

Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, red. A. Barciak, Wilamowice 2001, 835 s.

Rytuał rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, 106 s.

Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze, red. A. Barciak, Suszec 2002, 252 s.

Skarbiec modlitw i pieśni, red. A. Liskowacka, J. Paliński, A. Reginek, Katowice 2003, 960 s.

Jubileusz 25-lecia duszpasterstwa w parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie, red. A. Barciak, Ustroń 2003, 136 s.

Skarbiec pieśni kościelnych, red. A. Reginek, Katowice 2004, 600 s.

Obrzęd koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Katowice 2004, 36 s.

J. G ó r e c k i, Pielgrzymi szlak na Górę św. Anny, Katowice 2004, 237+40 s.

Vobis Episcopus Vobiscum Christianus. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi w dwudziestolecie posługi biskupiej w archidiecezji katowickiej oraz w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin, red. W. Myszor, A. Malina, Katowice 2004, 384 s.

Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, red. J. Myszor, Chełm Śląski 2004, 503+32 s.

B. C z a p i k - L i t y ń s k a, Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych, Katowice 2005, 140 s.

K. B o r z u c k a - S i t k i e w i c z, Kształtowanie zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży, Katowice 2005, 164 s.

Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej, red. K. Krasuski, Katowice 2005, 276 s.

J. T y c z k a, Przewodnik po duchowości SVD i SSpS, Racibórz 2005, 364 s.

K. K r a s o ń, Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego - kinestetyczne interpretacje liryki, Katowice 2005, 367+12 s.

Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wybrane problemy, red. B. Kożusznik, Katowice 2005, 244 s.

Les images de l'Amérique dans les littératures en langues romanes, red. K. Jarosz, Katowice 2005, 252 s.

Wilamowskie sacrum. W drodze do kanonizacji abpa Józefa Bilczewskiego, red. A. Barciak, Wilamowice 2005, 176 s.

A. B u d z y ń s k a - D a c a, Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana Petrycego z Pilzna, Katowice 2005, 216 s.

D. T k a c z e w s k i, Czeska reklama telewizyjna i jej język, Katowice 2005, 124+14 s.

Alcuni archetipi e miti femminili nella narrativa italiana, red. K. Wojtynek-Musik, Katowice 2005, 144 s.

I. N o w a k, O. M a ł y s a, Tradycje kulturowo-religijne prawosławia i katolicyzmu, Katowice 2005, 160 s.

Czas w języku i kulturze, red. J. Arabski, E. Borkowska, A. Łyda, Katowice 2005, 197 s.

Agenda liturgiczna, red. ks. J. Paliński, Katowice 2005, 638 s.

A. F a w e r, Szczególna przypadłość, Katowice 2005, 526 s.

A. R a b s z t y n, L'écriture et le langage dans le roman épistolaire français et polonais de 1760 a 1820, Katowice 2005, 246 s.

Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych, red. A. Limański, R. Milic-Czerniak, Katowice 2005, 132 s.

M. Ch a t t a m, Otchłań zła, Katowice 2006, 543 s.

R. P. E v a n s, Słonecznik, Katowice 2006, 327 s.

J. H o a r, Zbrodnia doskonała, Katowice 2006, 304 s.

S. B e r r y, Trzecia tajemnica, Katowice 2006, 461 s.

M. C h a t t a m, Krew Czasu, Katowice 2006, 406 s.

Mszalik wakacyjny z czytaniami, Katowice 2006, 512 s.

C. K e l l y, Zawsze i na zawsze, Katowice 2006, 487 s.

A. F u g a r d, Tsotsi, Katowice 2006, 230 s.

K. O ' B e i r n e, Wstrząsające wyznania Kathy, Katowice 2006, 280 s.

A. F r a n t a, Kryteria ogólne kwalifikacji poziomu dzieła architektonicznego, Katowice 2006, 99 s.

E. M c G r e g o r, Ch. B o o r m a n, R. U h l i g, Wielka wyprawa. Niezwykła motocyklowa podróż dookoła świata, Katowice 2006, 343 s.

A. B e r e n s o n, Wierny szpieg, Katowice 2006, 453 s.

A. W i ś n i a k, "Od urodzenia w pożegnalnych ciałach...". Śmierć w poezji Lipskiej, Poświatowskiej i Szymborskiej, Katowice 2006, 184 s.

A. F u g a r d, Gilead, Katowice 2006, 279 s.

P. Q u a r r i n g t o n, Potęga huraganu, Katowice 2006, 240 s.

G. B e r n t s e n, R. P e z z u l l o, Kryptonim Jawbreaker. Polowanie na Osamę bin Ladena, Katowice 2006, 382+8 s.

G. D i n d a s, J. B r a l i c h, Boski wiatr, Katowice 2006, 135 s.

D. L i s s, Spektakl korupcji, Katowice 2006, 471 s.

P. J ę d r o s z, Bigamista, Katowice 2006, 384 s.

M. C h a t t a m, W ciemnościach strachu, Katowice 2006, 496 s.

J. K a p l a n, L. S c h n u r n b e r g e r, Faceci, których nie poślubiłam, Katowice 2006, 371 s.

J. R u b e n f e l d, Sekret Freuda, Katowice 2006, 480 s.

J. K a p l a n, L. S c h n u r n b e r g e r, Moje są wyjątkowe!, Katowice 2006, 372 s.

N. G o r d i m e r, Zrozumieć życie, Katowice 2006, 183 s.

J. G ó m e z - J u r a d o, Szpieg Boga, Katowice 2006, 356 s.

S. B e a u f o r t, B. K n i g h t, M. J e c k s, I. M o r s o n, S. G r e g o r y, P. G o o d e n, Przeklęta relikwia, Katowice 2006, 452 s.

R. D o w n i e, Medyk i znikające tancerki, Katowice 2006, 448 s.

R. P. E v a n s, Doskonały dzień, Katowice 2006, 303 s.

M. C h a t t a m, Diabelskie zaklęcia, Katowice 2006, 560 s.

G. B. S z e w c z y k, Gerhart Hauptmann. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci, Katowice 2006, 145 s.

W cieniu Mickiewicza, red. J. Lyszczyna, M. Bąk, Katowice 2006, 376 s.

R. G r e e n, Opowieści z kołyski, Katowice 2007, 381 s.

S. B e r r y, Przepowiednia dla Romanowów, Katowice 2007, 468 s.

Technologia Informacyjna, red. Z. Wróbel, Katowice 2007, 291 s.

Style konwersacyjne, red. B. Witosz, Katowice 2007, 272 s.

A. J. N o r a s, Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku, Katowice 2007, 288 s.

Józef Chlebowczyk - badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku, red. M. W. Wanatowicz, Katowice 2007, 422 s.

Perspektywy psychologii pracy, red. M. Górnik-Durose, B. Kożusznik, Katowice 2007, 334 s.

"Genius loci" w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne, red. T. Sławek, A. Wilkoń, Z. Kadłubek, Katowice 2007, 172 s.

"Wolne gry". Z problemów kultury współczesnej, red. T. Miczka, Katowice 2007, 205 s.

Agenda Liturgiczna. Procesja na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Nabożeństwa eucharystyczne, Opracowanie zbiorowe Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, Katowice 2007, 127 s.

M. S t a r c z e w s k i, Generał brygady dr Zygmunt Walter-Janke (1907-1990), Chorzów 2007, 15 s.

L. G a r d n e r, Zaginiona, Katowice 2007, 399 s.

Śpiewnik Miłośników Poranków Muzycznych, Świętochłowice 2007, 122 s.

M. L a n g f i e l d, Skrzynka złośliwości, Katowice 2007, 505 s.

P. J ę d r o s z, Opiekun, Katowice 2007, 388 s.

R. P a w e l, Śmierć nacjonalisty, Katowice 2007, 272 s.

C. K e l l y, Przyjaciółki od serca, Katowice 2007, 695 s.

J. H a r t, Król kłamstw, Katowice 2007, 431 s.

R. W y p i ó r, Kronika okresu wypowiedzenia, Katowice 2007, 286 s.

R. S p r i n g e r, Skazany za niewinność, Katowice 2007, 217+14 s.

B. M l o n k a, Zmierzyć niemierzalne. Model czynnościowy analizy i interpretacji utworu lirycznego, Katowice 2007, 191 s.

Literatura i ja. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. B. Gutkowska, J. Gałuszko, Katowice 2007, 176 s.

"Po ziemi naszej roześlem harcerzy...". Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2007, 368 s.

L. M i ę s o w s k a, Gra-nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XIX i XX wieku, Katowice 2007, 203 s.

A. P a l k a, Ksiądz Józef Kania kapelan partyzantów, Brzęczkowice 2007, 52 s.

M. S t ę p i e ń, Kontury w mroku, Katowice 2007, 248 s.

S. H a l l, Pożeracz myśli, Katowice 2007, 520 s.

E. B u d z y ń s k a, Ład moralny w zmieniającym się społeczeństwie. Socjologiczne studium wartości moralnych mieszkańców Katowic, Katowice 2007, 276 s.

Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century, red. J. Arabski, Katowice 2007, 662 s.

G. S z u m e r a, Cywilizacja w myśli polskiej. Poglądy filozoficzno-społeczne Erazma Majewskiego, Katowice 2007, 180 s.

S. B u k o w s k a, Filozofia polska wobec problemu cywilizacji. Teoria Feliksa Konecznego, Katowice 2007, 152 s.

Zamieranie. Interpretacje, red. G. Olszański, D. Pawelec, Katowice 2007, 203 s.

H. W i d ł a, L'acquisition du français - langue troisiéme. Problémes méthodologiques et implications pratiques, Katowice 2007, 284 s.

"Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym. Rusycystyczna studia konfrontatywne", red. P. Czerwiński, A. Charciarek, Katowice 2007, 238 s.

P. W i l c z e k, Polonice et Latine. Studia o literaturze staropolskiej, Katowice 2007, 191 s.

Dystans i zaangażowanie. Wspólnota - literatura - doświadczenie. Antologia przekładów, red. Z. Kadłubek i T. Sławek, Katowice 2008, 160 s.

Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej, red. Z. Kadłubek i T. Sławek, Katowice 2008, 224 s.

I P N, Z archiwum Pawła Cierpioła "Makopola" 1941-1948. Wybór źródeł, Katowice 2008, 236 s.

W. B a r d z i ń s k i, J. C i e s i e l c z u k, J. L e w a n d o w s k i, Z. M a ł o l e p s z y, Przewodnik do ćwiczeń z kartowania geologicznego(okolice Chęcin), red. J. Lewandowski, Katowice 2008, 128 s.

K. J ó s k o w i a k, Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość, Katowice 2008, 368 s.

E. S y r e k, Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Katowice 2008, 228 s.

M. R z ę t a ł a, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego, Katowice 2008, 172 s.

Diamentowy jubileusz I Liceum Ogólnokształcącego w Świętochłowicach, Świętochłowice 2008, 148 s.

E. J a r o s z, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice 2008, 572 s.

J. Ż u r e k, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Katowice 2008, 400 s.

Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, red. M. Kycler, D. Pawelec, Katowice 2008, 384 s.

A. R. B a ń k a, Désiré Merciera ogólna teoria pewności, Katowice 2008, 392 s.

"Non omnis moriar". Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008, red. A. Barciak, Katowice 2008, 432 s.

Irena Bajerowa. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis, Katowice 2008, 108 s.

L. Z w i e r z y ń s k i, Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego, Katowice 2008, 344 s.

S. Z a b i e r o w s k i, W kręgu Conrada, Katowice 2008, 212 s.

Zamieranie lektury, red. G. Olszański, D. Pawelec, Katowice 2008, 179 s.

Literatura i przestrzeń. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. B. Gutkowska i B. Nowacka, Katowice 2008, 163 s.

Tajemnice słowa i ciała. Szkice o powieści Teodora Parnickiego, red. T. Markiewka i K. Uniłowski, Katowice 2008, 284 s.

M. J o s i ń s k a, Zamalowanie. Rozmowy z Piotrem Naliwajką, Katowice 2009, 104 s.

Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, red. B. Mikołajczyk i J. Nowakowska-Małusecka, Katowice 2009, 664 s.

25 years of Conferences on Foreign Language Learning and Second Language Acquisition 1984-2009, ed. J. Arabski, Katowice 2009, 60 s.

Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja, red. A. Łabno, E. Zwierzchowski, Katowice 2009, 248 s.

A. N i e w i a r a, Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI-XX w.), Katowice 2009, 388 s.

B. T r a c z, Trzecia dekada. Gliwice 1971-1981, Katowice 2009, 229 s.

Ł. M a r e k, "Kler to nasz wróg". Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970, Katowice 2009, 652 s.

Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji, red. M. Kisiel i T. Huk, Katowice 2009, 342 s.

H. M a z u r e k, Róża i Płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej, Katowice 2009, 116 s.

Odkrywanie - wyjaśnianie rzeczywistości. Perspektywa artystyczna i edukacyjna, red. K. Krasoń i M. Łączyk, Katowice 2009, 271 s.

A. G o ł d a - D e r e j c z y k, "Through the Looking Glass": the Postmodern Revision of Nineteenth-century British Culture, Katowice 2009, 184 s.

M. W i l k, M. S z a f r a n i e c, Metodyka nauczania przez Internet, Rybnik 2009, 117 s.

Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, red. J. Marecki, L. Rotter, Katowice 2009, 152 s.

Krytyka literacka na Śląsku, red. K. Heska-Kwaśniewicz i J. Lyszczyna, Katowice 2009, 190 s.

J. A r a b s k i, A. Ł y d a, K. W a r c h a ł, Słownik angielskich frazemów akademickich, Katowice 2009, 192 s.

Filozofia wobec globalizacji, red. T. Czakon, Katowice 2009, 331 s.

E. S z y m o n i a k, Los manifiestos y la cuestión del compromiso literario en las nuevas generaciones de escritores hispanoamericanos, Katowice 2009, 143 s.

J. G ó r e c k i, Jan Paweł II - pasterz i pielgrzym, Katowice 2009, 328 s.

J. T o m a s z c z y k, Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Katowice 2009, 213 s.

K. T a ł u ć, "Naszą bronią jest wolne słowo". Niezależna produkcja wydawnicza w województwie katowickim w latach 1976-1990, Katowice 2009, 260 s.

Language Learning Studies, eds. J. Arabski, A. Wojtaszek, Katowice 2009, 208 s.

A. N o w a k o w s k a - G ł u s z a k, "Pedir es también cuestión de cultura" Análisis comparativo de las peticiones en la lengua espanola y polaca desde el punto de vista de la lingüística cultural, Katowice 2009, 172 s.Zbiorowe publikacje pokonferencyjne o tematyce historycznej, socjologicznej i teologicznej, autorskie oraz zbiorowe studia i materiały historyczne i teologiczne.
Oddzielną grupę stanowią publikacje z przewagą zapisu nutowego, jak np. śpiewnik czy chorał.


Metropolia katowicka - górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwania wobec przyszłości, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, 152 s.

W trosce o rodzinę, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, 224 s.

Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, 323 s.

Pojednanie i sprawiedliwość społeczna, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1996, 185 s.

"Studia i materiały z dziejów Śląska" 21, red. A. Barciak, Katowice 1996, 176 s.

Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1997, 176 s.

"Studia i materiały z dziejów Śląska" 22, red. A. Barciak, Katowice 1997, 208 s.

Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1998, 235 s.

"Studia i materiały z dziejów Śląska" 23, red. A. Barciak, Katowice 1998, 188 s.

Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha, red. A. Barciak, Katowice 1998, 488 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 31, red. S. Cichy, Katowice 1998, 475 s.

Władza jako służba społeczeństwu, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1999, 208 s.

"Studia i materiały z dziejów Śląska" 24, red. A. Barciak, Katowice 1999, 141 s.

Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie, red. A. Barciak, Katowice 1999, 260 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 32, red. S. Cichy, Katowice 1999, 413 s.

Pontyfikał rzymski. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice 1999, 336 s.

Śpiewnik archidiecezji katowickiej, Katowice 2000, 1016 s. (wyd. 2 z 2002 r.: Śpiewnik kościelny)

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 33, red. J. Myszor, Katowice 2000, 425 s.

Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, 383 s.

Pontyfikał rzymski. Obrzędy konsekracji dziewic, Katowice 2001, 115 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 34, red. J. Myszor, Katowice 2001, 306 s.

Kultura i religia u progu III tysiąclecia, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 2001, 266 s.

"Studia i materiały z dziejów Śląska" 25, red. A. Barciak, Katowice 2001, 191 s.

Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Katowice 2001, 367 s.

Pontyfikał rzymski. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, Katowice 2001, 189 s.

A. U c i e c h a, Ascetyczna nauka w "Mowach" Afrahata, Katowice 2002, 190 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 35/1, red. J. Myszor, Katowice 2002, 224 s.

K. S o s n a, Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, 165 s.

A. K o ł e k, Problematyka społeczno-religijna w kaznodziejstwie biskupa Herberta Bednorza (1967-1989), Katowice 2002, 200 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 35/2, red. J. Myszor, Katowice 2002, 223 s.

J. C u d a, Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, Katowice 2002, 195 s.

J. G ó r e c k i, Pielgrzymowanie górnoślązaków na Górę Świętej Anny w latach 1859-1914. Studium teologicznopastoralne, Katowice 2002, 328 s.

Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, 392 s.

Katowice. W 136. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak, Katowice 2002, 346 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 36/1, red. J. Myszor, Katowice 2003, 314 s.

Przyczynki do duchowości werbistowskiej, oprac. J. Tyczka, Racibórz 2003, z. 20, 202 s.

A. M o z g o l, Teologia Arki Przymierza w psalmach i w tradycji prorockiej, Katowice 2003, 224 s.

J. T y c z k a, Werbiści w Bytomiu 1920-2000, Racibórz 2003, z. 21, 194 s.

Wkład Kościołów i zakonu franciszkanów w kulturę Katowic, red. A. Barciak, Katowice 2003, 384 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 36/2, red. J. Myszor, Katowice 2003, 297 s.

J. R e u t e r, Historia Zgromadzenia Słowa Bożego w zarysie, Racibórz 2003, z. 22, 238 s.

Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej, red. A. Barciak, Katowice 2003, 376 s.

Chorał śląski, t. I, red. A. Reginek, Katowice 2003, 534 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 37/1, red. J. Myszor, Katowice 2004, 268 s.

J. K o z y r a, Geneza Ewangelii, Katowice 2004, 160 s.

Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic, red. A. Barciak, Katowice 2004, 318 s.

Społeczna aktualizacja tożsamości człowieka, red. J. Cuda, Katowice 2004, 250 s.

A. J a n s s e n, Notatki i postanowienia z 1906 roku, Racibórz 2004, z. 24, 197 s.

Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, red. A. Barciak, Katowice 2004, 380 s.

Systemy wspomagania decyzji, red. A. Wakulicz-Deja, Sosnowiec 2004, 219 s.

University of Silesia. Prospectus 2005, red. A. Kurzeja, Katowice 2004, 96 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 37/2, red. J. Myszor, Katowice 2004, 318 s.

G. I g n a t o w s k i, Inicjatywy Kościoła katolickiego we Francji na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, Katowice 2004, 120 s.

J. T y c z k a, Mały leksykon werbistowski, Racibórz 2004, z. 23, 280 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 3?4/2004 (31?32), red. R. Ciastoń, Katowice 2004, 100+1 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 38/1, red. J. Myszor, Katowice 2005, 295 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 1/2005 (33), red. R. Ciastoń, Katowice 2005, 92 s.

A. R e g i n e k, Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej. Zarys monograficzny, Katowice 2005, 736 s.

Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych, red. K. Szaflarski, Katowice 2005, 329 s.

J. P e r z y ń s k i, Szkice o wierze, Katowice 2005, 207 s.

Wielokulturowość Katowic, red. A. Barciak, Katowice 2005, 356 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 2/2005 (34), red. R. Ciastoń, Katowice 2005, 97 s.

Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, red. T. Burzyński, M. Łabaj, Katowice 2005, 350 s.

Nowy kontekst misji ad gentes, red. J. Górski, Katowice 2005, 135 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 38 - numer specjalny, red. J. Myszor, Katowice 2005, 242 s.

Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, red. A. Barciak, Katowice 2005, 243 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 38/2, red. J. Myszor, Katowice 2005, 238 s.

Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, red. T. Burzyński, M. Łabaj, Katowice 2005, 199 s.

Systemy wspomagania decyzji, red. A. Wakulicz-Deja, Katowice 2005, 311 s.

Chorał śląski, t. II, red. A. Reginek, Katowice 2005, 544 s.

University of Silesia. Prospectus 2006, red. A. Kurzeja, Katowice 2005, 122 s.

"Zeszyty Chorzowskie" 8, red. Z. Kapała, Chorzów 2005, 341 s.

"Studia i materiały z dziejów Śląska" 26, red. A. Barciak, Katowice 2005, 240 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 3-4/2005 (35-36), red. R. Ciastoń, Katowice 2005, 79 s.

B. P y t l o s, O powieściach historycznych Zofii Kossak, Katowice 2005, 74 s.

B. S z a r g o t, Pozytywista i prawda. Wokół "Tragikomedii prawdy" Aleksandra Świętochowskiego, Katowice 2005, 43 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 1/2006 (37), red. W. Michalewicz, Katowice 2006, 46 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 39/1, red. J. Myszor, Katowice 2006, 254 s.

K. K o z ł o w s k i, "Pax Christi in Regno Christi". Problematyka pokoju światowego w nauczaniu i działalności papieża Piusa XII w latach 1939-1945, Katowice 2006, 167 s.

J. Ł u k a s i e w i c z, Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice, Katowice 2006, 230 s.

M. K ł a k u s, Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju w latach 1974-1980. Budowa kościoła i tworzenie parafii, Katowice 2006, 60 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 2/2006 (38), red. W. Michalewicz, Katowice 2006, 71 s.

Żonglowanie słowami. Językowy potencjał i manifestacje tekstowe, red. M. Kita, M. Czempka, Katowice 2006, 239 s.

Żonglerzy słów w literaturze, red. M. Kita, M. Czempka, Katowice 2006, 282 s.

Katowice w minionej rzeczywistości, red. A. Barciak, Katowice 2006, 344 s.

Kultura prawna w Europie Środkowej, red. A. Barciak, Katowice 2006, 328 s.

A. N ę c k a, Granice przyzwoitości. Doświadczanie intymności w polskiej prozie najnowszej, Katowice 2006, 192 s.

"Śląskie Miscellanea", t. 19, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2006, 246 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 3/2006 (39), red. W. Michalewicz, Katowice 2006, 53 s.

W. W ó j c i k, "Spotkania Zagłębiowskie", Katowice 2006, 204 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 39/2, red. J. Myszor, Katowice 2006, 260 s.

Systemy wspomagania decyzji, red. A. Wakulicz-Deja, Katowice 2006, 356 s.

W. W ó j c i k, "Zagłębiowskie impresje", Katowice 2006, 277 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 4/2006 (40), red. W. Michalewicz, Katowice 2006, 92 s.

"Rocznik Świętochłowicki", t. VII, red. Z. Kapała, Świętochłowice 2006, 248 s.

University of Silesia. Prospectus 2007/2008, red. A. Kurzeja, Katowice 2007, 92 s.

D. S z p e k, "Sitz im Leben" Jezusa w okolicach Jerycha hasmonejsko-herodiańskiego ze szczególnym uwzględnieniem Synagogi.Studium geograficzne, archeologiczne i historyczno-egzegetyczne, Katowice 2007, 179 s.

G. I g n a t o w s k i, Ojcowie Soboru Watykańskiego II wobec "Nostra aetate", Katowice 2007, 243 s.

A. M a l i n a, Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach, Katowice 2007, 428 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 1/2007 (41), red. W. Michalewicz, Katowice 2007, 76 s.

W 85. rocznicę, red. Z. Kapała, Bytom 2007, 300 s.

G. I g n a t o w s k i, Papieże wobec kwestii żydowskiej. Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Katowice 2007, 125 s.

Gramatyka a tekst, t. 1, red. H. Fontański, J. Luboch-Kruglik, Katowice 2007, 242 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 40/1, red. J. Myszor, Katowice 2007, 277 s.

Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic, red. A. Barciak, Katowice 2007, 271 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 2/2007 (42), red. W. Michalewicz, Katowice 2007, 78 + 12 s.

Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria czwarta, red. D. Opacka-Walasek, E. Dutka, Katowice 2007, 164 s.

Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. A. Barciak, Katowice 2007, 446 s.

I P N, Deportacje górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku, Katowice 2007, 99 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 40/2, red. J. Myszor, Katowice 2007, 234 s.

Miłość znak niezawodnej nadziei. Społeczne kryteria prawdy i alienacji życia człowieka, red. J. Cuda, Katowice 2007, 186 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 3-4/2007 (43-44), red. W. Michalewicz, Katowice 2007, 72 s.

"Neophilologica", t. 19, red. W. Banyś, Katowice 2007, 284 s.

A. J a r o s z, "W trójkącie Przemszy. Z Krakowa na Śląsk i do Zagłębia Dąbrowskiego", Katowice 2007, 356 s.

"Śląskie Miscellanea", t. 20, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2007, 196 s.

"Zeszyty Chorzowskie" 9/10, red. Z. Kapała, Chorzów 2007, 314 s.

Systemy wspomagania decyzji, t. I, red. A. Wakulicz-Deja, Katowice 2007, 206 s.

Systemy wspomagania decyzji, t. II, red. A. Wakulicz-Deja, Katowice 2007, 272 s.

"Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa", t. 1, red. Z. Kapała, Katowice 2007, 506 s.

"Szkoła Seraficka", t. 2, red. W. J. Sztyk OFM, Katowice Panewniki 2008, 174 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 41/1, red. J. Myszor, Katowice 2008, 264 s.

G. I g n a t o w s k i, Zmierzając ku braterstwu. Wpływ wizyty Jana Pawła II w Państwie Izrael na prace komitetu łączącego Naczelny Rabinat Izraela ze Stolicą Apostolską, Katowice 2008, 96 s.

"Encuentros", V. I, eds. J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna, Katowice 2008, 300 s.

Dzieje medycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic, red. A. Barciak, Katowice 2008, 272 s.

"Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach" 1/2008 (45), red. W. Michalewicz, Katowice 2008, 62 s.

Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2008, 387 s.

"Encuentros", V. II, eds. J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna, Katowice 2008, 285 s.

"Prawa człowieka. Human rights" 11(2008), red. A. Łabno, 271 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 41/2, red. J. Myszor, Katowice 2008, 265 s.

"Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa", t. 2, red. Z. Kapała, Katowice 2008, 548 s.

"Śląskie Miscellanea", t. 21, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2008, 176 s.

"Romanica Silesiana", no 3, ed. K. Jarosz, Katowice 2008, 192 s.

"Problemy Prawa Karnego", t. 26, red. K. Marszał, Katowice 2008, 192 s.

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego", t. 3, red. M. Pazdan, Katowice 2008, 176 s.

"Neophilologica", t. 20, red. W. Banyś, Katowice 2008, 240 s.

L. S z e w c z y k, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009, 406 s.

"Szkoła Seraficka", t. 5, red. B. W. Zubert OFM i W. J. Sztyk OFM, Katowice Panewniki 2009, 172 s.

Czytanie Śląska i Zagłębia, red. E. Dutka, Katowice 2008, 151 s.

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 42/1, red. J. Myszor, Katowice 2009, 299 s.

P. L a r y s z, Służba wojskowa alumnów Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1959-1978, Katowice 2009, 132 s.

40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego - szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2009, 624 s.

Gramatyka a tekst, t. 2, red. H. Fontański, J. Luboch-Kruglik, Katowice 2009, 253 s.

J. L y s z c z y n a, "Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami". Mit Napoleona w literaturze polskiej XIX wieku, Katowice 2009, 40 s.

J. K i s i e l, Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapuścińskiego, Katowice 2009, 48 s.

Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, red. A. Barciak, Katowice-Zabrze 2009, 327 s.Gazety, czasopisma, biuletyny, komunikaty, prospekty, katalogi, foldery, informatory itp.

Apothecarius Śląski

Apothecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne

Gazeta Uniwersytecka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dodatkami: prawnym, maturzysty, specjalnym i festiwalowym

Komunikaty Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników

Informacje dla rodziców w ramach programu "Bezpieczne życie"


wizytówka
Akcydensy informacyjne: ulotki, plakaty, afisze, programy, kalendarze, kartki pocztowe, papiery firmowe, wizytówki, zaproszenia, cenniki, tp.

Akcydensy manipulacyjne: blankiety, formularze, kwestionariusze, zaświadczenia, świadectwa, legitymacje oraz wszelkiego rodzaju druki przeznaczone do wypełniania w czynnościach urzędowych, handlowych itp.
Akcydensy tego typu wykonujemy również w wersji elektronicznej do wypełniania na komputerze.
Skład i łamanie wszelkich tekstów. Bogaty zestaw krojów czcionek True Type, Type 1 oraz Open Type. Optymalizacja wyglądu tekstu w każdym akapicie, możliwość stosowania specjalnych efektów typograficznych oraz swobodnego rozmieszczania tekstu i grafiki na stronie. Skład stron dowolnej wielkości oraz kilkustronicowych rozkładówek.*.ttf, *.pfb, *.otf

Strony tytułowe, działowe, wklejki międzydziałowe. Nieograniczone możliwości kompozycji stron, wyróżniania elementów ważnych lub mieszania tekstu z elementami graficznymi.

Łacińskie - w opracowanych publikacjach wystąpiły teksty w językach: angielskim, czeskim, francuskim, niemieckim, słowackim i włoskim.
Niełacińskie - do tej pory wystąpiły teksty w językach: greckim, hebrajskim, koptyjskim i syryjskim.
Teksty pisane gwarą.
Przykład etnolektu wilamowskiego:
wstępne strofy poematu F. Biesika
Óf jer wełt

Łaza guty dąs "Óf jer wełt"
wájłs nist szłáchtys hąnn ągystełłt,
fjétta zych goo nist myj fjém tót,
dertroon besser s ława yr nót.
Łazas szłáchty, cyttyns wja esp,
idłykjés wood śtychts, wjes a wesp
krigia án szrek fy jém ława,
wada besser, wann gut śtarwa.

Tłum.:

Gdy dobrzy czytają "Óf jer wełt"
jako że nie popełnili nic złego,
zupełnie nie boją się już śmierci,
w potrzebie umieją żyć lepiej.
Gdy czytają to źli, trzęsą się jak osika,
złe słowo kole, jakby to była osa
boją się swojego życia,
lepiej, gdyby dobrze umarli.


Nuty tradycyjne i gregoriańskie.
Skład zapisu nutowego do publikacji wielotematycznych, jak np. monografie, oraz o tematyce typowo muzycznej - śpiewniki i chorały.
Wzory i formuły matematyczne, fizyczne, chemiczne itp.

Spisy treści, skrótów, ilustracji, tabel, wykresów, literatury i innych elementów występujących w publikacji.
Indeksy miejscowe, osobowe i rzeczowe.
Przypisy dolne oraz końcowe.
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
.. ...

Różnego rodzaju zestawienia.
Dowolna wielkość i orientacja, szerokość kolumn, wysokość wierszy, grubość obrysu, orientacja i wyrównanie tekstu oraz swoboda łączenia i dzielenia poszczególnych komórek.
Diagramy i schematy blokowe, ideowe, poglądowe.
Tabela wydrukowana na rewersie mapy - wkładka do książki
 

Wykresy liniowe, kołowe, słupkowe, dwuwymiarowe, trójwymiarowe, mieszane.
Tablice poglądowe, chronologiczne, statystyczne, genealogiczne, synchronistyczne, matematyczne, chemiczne i wiele innych z różnych dziedzin nauki.
Wykres 3D


 
 
 
 
 

Skanowanie, retusz i montaż w publikacjach fotografii czarnobiałych i kolorowych oraz zniszczonych, nieczytelnych kopii starodruków i rękopisów.
Projekty i opracowanie pocztówek, kartek okolicznościowych, folderów, kalendarzy, znaków i elementów graficznych, wizytówek, papierów firmowych.

Fragment kopii rękopisu dostarczony
przez autora publikacji

... i po komputerowym retuszu


Rysunki komputerowe oraz szkice odręczne obiektów i widoków. Zwymiarowane rysunki techniczne rzutów, przekrojów i widoków prostopadłych.
Rysunki perspektywiczne i aksonometryczne.
Szeroka tematyka, m.in. rysunki architektoniczne, budowlane, urbanistyczne, archeologiczne, maszyn i urządzeń.
 
Rysunek
zabytkowej
chrzcielnicy

Ilustracje do różnego typu publikacji tworzone m.in. w procesie wizualizacji trójwymiarowych modeli budowanych na podstawie rysunków widoków i przekrojów i/lub dokumentacji fotograficznej. Prezentacja obiektów projektowanych i istniejących, trudnodostępnych, już nieistniejących bądź zniszczonych dzieł sztuki; w ciekawych ujęciach, specyficznym oświetleniu i z użyciem specjalnych efektów.
Wizualizacja
zabytkowej
chrzcielnicy

Mapy i plany sytuacyjne jednobarwne i wielobarwne do książek naukowych, folderów, encyklopedii, inwentaryzacji i projektów zagospodarowania terenu.
Jeżeli istnieją dane wysokościowe terenu, posadowionych na nim obiektów bądź elementów podziemia, opracowanie może zostać wzbogacone o trzeci wymiar i pokazane w perspektywie lub aksonometrii.
 


Amfiteatr w Żywcu - proj. własny zadaszenia
Fragment terenu
pokazany w 3 wymiarach

Projekty i przygotowanie do druku okładek (także wyklejek) oraz opraw specjalnych (np. tłoczonych) książek, czasopism i płyt.
Adaptacja projektów do wymogów konkretnej drukarni.
Projekt oprawy tłoczonej


DRUK CYFROWY KSIĄŻEK - stałe zlecenia
Zainteresowane drukarnie prosimy o przesłanie przykładowych kalkulacji wg danych:
1) format A5, obj. 216 str., nakład 100 egz.
2) format B5, obj. 152 str., nakład 300 egz.
3) format B5, obj. 300 str., nakład 300 egz.


Środek: 1+1, offset 80g, klejony.
Oprawa: broszurowa, karton kredowany jednostronnie 250g, 4+0, folia błysk.
Koszty transportu należy wliczyć do ceny druku.

Termin nadsyłania ofert: bezterminowo


Praca na zlecenie

Zlecimy korektę i przepisywanie tekstów.

Korekta polega na wprowadzeniu do pliku w formacie Worda poprawek zaznaczonych na wydrukach.
Zainteresowanych prosimy o podanie ceny i terminu wykonania dla 1 strony maszynopisu (1800 znaków ze spacjami) oraz przesłanie poprawionego pliku test.doc, który wraz z zeskanowaną korektą (9 plików test*.gif) można pobrać klikając na ikonę strony .
W pliku test.zip znajduje się również poradnik dotyczący wprowadzania korekty.STUDIO NOA prowadzi internetową sprzedaż książek wydanych przez:
Instytut Górnośląski w Katowicach
Polską Akademię Nauk Oddział w Katowicach
Oficynę Wydawniczą WW
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
STUDIO NOA


Zamówienia na książki prosimy przesyłać e-mailem .
© Copyright by STUDIO NOA