SKŁAD i łaMANIE pUBLIKACJI

STUDIO NOA

 

PUBLIKACJE ZWARTE AUTORSKIE

 

Skład i łamanie autorskich publikacji zwartych napisanych przez jednego lub kilku autorów.

W tej części prezentujemy głównie złożone przez nas autorskie prace naukowe i popularnonaukowe.
Publikacje te zawierają teksty opatrzone przypisami, bibliografią, tabelami, wykresami, schematami, fotografiami lub innymi ilustracjami oraz indeksami (osobowym, miejscowym) i obcojęzycznymi streszczeniami.

 

Ze względu na bardzo dużą liczbę takich publikacji w naszym dorobku, tytuły o tematyce religijnej, obcojęzyczne, edukacyjne, jubileuszowe oraz beletrystyka zostały zamieszczone na osobnych stronach.
 

Zapraszamy autorów do współpracy, a szczególnie piszących prace naukowe, habilitacyjne, doktoranckie,
magisterskie i inżynierskie, licencjackie oraz dyplomowe, bo dzięki zdobytemu doświadczeniu i możliwościach technicznych jesteśmy w stanie złożyć tego typu publikacje w krótkim czasie i na najwyższym poziomie.

PORTFOLIO

 

 • Adamowicz-Pośpiech A., Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, 364 s.

 

 • Benita M. z Le Brunów Macura, Memuary, 56 s.
 • Boczkowska M., Codzienność, wyobraźnia, metafizyka. Poezja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim po roku 1989, 160 s.
 • Boczkowska M., W centrum literatury, na marginesie życia. O twórczości Kazimierza Ratonia, 198 s.
 • Borzucka-Sitkiewicz K., Kształtowanie zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży, 164 s.
 • Brosch A., Kształtowanie kompetencji społecznych wśród młodzieży w procesie komunikacji wirtualnej, 194 s.
 • Budzyńska E., Ład moralny w zmieniającym się społeczeństwie. Socjologiczne studium wartości moralnych mieszkańców Katowic, 276 s.

 

 • Budzyńska E., Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich, 484 s.

 

 • Budzyńska-Daca A., Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana Petrycego z Pilzna, 216 s.
 • Bukowska S., Filozofia polska wobec problemu cywilizacji. Teoria Feliksa Konecznego, 152 s.
 • Burzyński J., Klimiński B., Niesporek A., Świątkiewicz W., Gminy i instytucje komunalne w ocenie mieszkańców województwa katowickiego, 179 s.
 • Cech K., Skuteczność metody neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych u osób chorych na schizofrenię paranoidalną, 102 s.
 • Chrobak D., Metoda nanoindentacji w badaniach procesów odkształcenia plastycznego półprzewodników, 140 s.
 • Czapik-Lityńska B., Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych, 140 s.

 

 • Czornik K., Lakomy M., Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku, 412 s.

 

 • Dembińska-Pawelec J., Arabeska. Szkice o poezji, 354 s.

 

 • Dębski J., Kadra dowódcza SZP-ZWZ-AK w Konzentrationslager Auschwitz 1940-1945, 560 s.

 

 • Dobosz D., Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe, 292 s.

 

 

 • Dobrowolski G. (red. nauk.), A. Lipiński, R. Mikosz, G. Radecki, Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju, 492 s.

 

 • Dziwoki J., Długi lot do domu majora pilota Antoniego Tomiczka, 256 s.

 

 • Fox D., Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939, 430 s.

 

 • Franta A., Kryteria ogólne kwalifikacji poziomu dzieła architektonicznego, 99 s.
 • Goinda F., Twarzą w twarz, 102 s.
 • Goryczka T., Modyfikacja powierzchni stopów NiTi wykazujących pamięć kształtu, 134 s.
 • Gracla J., Dramat wobec sceny. Echa ewolucji teatru europejskiego w dramaturgii pierwszego trzydziestolecia XX wieku, 208 s.
 • Gutkowska B., Wyzwania i wyznania. Od Andrzeja Trzebińskiego do Sławomira Mrożka, 190 s.
 • Gwóźdź M., Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych, 128 s.

 

 • Heska-Kwaśniewicz K. i Sadzikowska L., Głosy z „Ostatniego kręgu”. Korespondencja z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Kreta i Zofii Hoszowskiej-Kretowej, 204 s.

(Książka otrzymała nominację do Nagrody Historycznej „POLITYKI 2021” w kategorii „Źródła”)

 

 • Hołda-Wydrzyńska A., Tytuł utworu objęty prawem wyłącznym jako przedmiot ochrony prawnej w polskim prawie znaków towarowych, 256 s.
 • Janik M., Płaszczyzny działania organów policji sanitarnej w sferze nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego. Studium administracyjnoprawne, 248 s.

 

 • Jarosz E., Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, 572 s.

 

 • Josińska M., Zamalowanie. Rozmowy z Piotrem Naliwajką, 104 s.

 

 • Jóskowiak K., Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość, 368 s.

 

 • Kania M., Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjnoprawne, 398 s.

 

 • Karolus M., Rentgenowska metoda badania struktury materiałów amorficznych i nanokrystalicznych, 130 s.
 • Kaszyca E., Bluestracje. Kultura bluesowa na Śląsku 1998-2011, 114 s.
 • Kita B., Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda, 260 s.
 • Kita M., „Coming out” w polskiej przestrzeni dyskursywnej, 200 s.
 • Klajmon B., Górnośląskie kamienice mieszczańskie. Katowice, 156 s.

 

 • Kluczek A.A., VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze, 460 s.

 

 • Kłosowski F., Podstawy geografii usług, 180 s.

 

 • Kowalczyk-Dudała H., Edukacja historyczna mieszkańców Górnego Śląska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, 242 s.

 

 • Koziołek R., Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, 424 s.

 

 • Krasoń K., Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego - kinestetyczne interpretacje liryki, 367+12 s.

 

 • Krawczyk-Antońska Ż., Pobudzić a zostać pobudzonym. Emocje w polityce, 248 s.
 • Kula J., Zapiski internowanego, 196 s.
 • Kupka M., Oddziaływanie wodoru w aluminidkach żelaza, 104 s.

 

 • Kurcyusz J., Na przedpolu Jałty. Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji, 452 s.

 

 • Kwapuliński P., Stopy amorficzne i nanokrystaliczne na bazie żelaza jako materiały magnetoimpedancyjne, 126 s.
 • Lubocha-Kruglik J., Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim, 236 s.
 • Maciołek M., Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, 306 s.

 

 • Marcinów Z., Daleko i blisko. Szkice o prozie XX wieku, 204 s.

 

 

 • Marmola M., Olszanecka-Marmola A., Korupcja i przeciwdziałanie korupcji w Polsce. Wymiar psychospołeczny i prawnopolityczny, 194 s.

 

 • Matuszewska A., Bursztyn (sukcynit), inne żywice kopalne, subfosylne i współczesne, 234 s.
 • Matysik M., Wpływ zrzutów wód kopalnianych na odpływ rzek Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, 166 s.
 • Mazurek H., Róża i Płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej, 116 s.
 • Mierzwa W., Kapliczki Tatr Polskich, 156 s.
 • Mięsowska L., Gra-nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XIX i XX wieku, 203 s.
 • Mika B., Krytyczny koneser czy naiwny konsument, 104 s.

 

 • Miroszewski K. i Sobeczko M., „Jo był ukradziony”. Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka, 176 s.
 • Miroszewski K. i Sobeczko M., „Jo był ukradziony”. Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka, wyd. II, 197 s.
 • Miroszewski K. i Sobeczko M., „Jo był ukradziony”. Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka, wyd. III, 213 s.

 

 • Miroszewski K., Wilczok-Trybulska K., Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968–2018), 224 s.
 • Mlonka B., Zmierzyć niemierzalne. Model czynnościowy analizy i interpretacji utworu lirycznego, 191 s.
 • Muszała A., żeński Hufiec ZHP w Mysłowicach w okresie 1945-1950, 101 s.

 

 • Muś A., Hajduk A., Obowiązki gmin i miast wobec zwierząt, 187 s.

 

 • Nęcka A., Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku, 264 s.

 

 • Niewiara A., Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI-XX w.), 388 s.

 

 • Noras A.J., Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku, 288 s.
 • Olbrycht K., Edukacja kulturalna, 312 s.
 • Opacka-Walasek D., Pasaże liryczne, 232 s.

 

 • Orzeł B., Kulturowe i społeczne konteksty pandemii COVID-19, 242 s.
 • Paduch E., Droga Górnego Śląska do niepodległej Polski, 54 s.
 • Piechniczek T., Kultura i religijność w życiu miejskiej społeczności lokalnej. Socjologiczne studium przypadku. Kłodnica w Rudzie Śląskiej, 280 s.
 • Płonka B., Ciągle wybierać muszę, 84 s.
 • Polański J., Bąk A., Podstawy chemoinformatyki leków, wyd. 2, 276 s.
 • Pyka K., Cantico delle creature. Do słów Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu oraz tekstów Starego Testamentu na sopran i tenor solo, chór i orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem instrumentów ceramicznych, 46 s.
 • Pytel S., Migracje emerytów w Polsce - czynniki, kierunki, konsekwencje, 206 s.
 • Ratka A., Ruda Śląska 1295-1995, 97 s.
 • Roter B., Wichura D., Laska I., Wojna i okupacja we wspomnieniach świętochłowiczan, 103 s.
 • Ryba J., Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady - konwersacja - literatura, 168 s.
 • Rzętała M., Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego, 172 s.
 • Rzymełka-Frąckiewicz A., Sześciolatek w szkolnej ławce - obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym, 136 s.
 • Sitek S., Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych, 236 s.
 • Skudrzyk A., Urban K., Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych, 324 s.

 

 • Skutnik J., Czuła pedagogia. Edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, 556 s.

 

 • Smołka-Danielowska D., Minerały promieniotwórcze i ziem rzadkich w popiołach lotnych wytworzonych w procesie spalania węgla kamiennego, 112 s.

 

 • Smyrnova-Trybulska E., Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji, 572 s.

 

 • Sobeczko M., Od Rydułtów po Tatry. Mariola Wodecka (Sobeczko), 72 s.
 • Sobeczko M., Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec Kościoła katolickiego w latach 1970-1980, 323 s.
 • Sobeczko M. i Tomiczek P., „Pionier w likwidacji niskiej emisji”. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. w latach 1993-2018, 154+8 s.
 • Starczewski M., Generał brygady dr Zygmunt Walter-Janke (1907-1990), 15 s. + CD.
 • Stępień M., Kontury w mroku, 248 s.

 

 • Stępień-Lampa N., Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Raport z badań, 416 s.

 

 • Sujak E., Małżeństwo pielęgnowane, 117 s.
 • Syrek E., Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, 228 s.
 • Szostak A., Musica figurata ad usum publicum. Krzysztof Baculewski - twórczość chóralna w kontekście praktyki wykonawczej, 140 s.
 • Szumera G., Cywilizacja w myśli polskiej. Poglądy filozoficzno-społeczne Erazma Majewskiego, 180 s.
 • Świątkiewicz W., Zagała Z., Miejskie domy kultury w Katowicach, 105 s.
 • Tałuć K., „Naszą bronią jest wolne słowo”. Niezależna produkcja wydawnicza w województwie katowickim w latach 1976-1990, 260 s.
 • Tkaczewski D., Czeska reklama telewizyjna i jej język, 124+14 s.

 

 • Tracz B., Trzecia dekada. Gliwice 1971-1981, 229 s.

 

 • Warchala J., Skudrzyk A., Kultura piśmienności młodego pokolenia, 264 s.
 • Wilczek P., Polonice et Latine. Studia o literaturze staropolskiej, 191 s.
 • Wilk M., Szafraniec M., Metodyka nauczania przez Internet, 117 s.
 • Wiśniak A., „Od urodzenia w pożegnalnych ciałach...”. Śmierć w poezji Lipskiej, Poświatowskiej i Szymborskiej, 184 s.

 

 • Wojtasik W., Manipulacje wyborcze, 328 s.

 

 • Wójcicki K.J., Osady biogeniczne w środowisku depozycyjnym starorzeczy (warunki akumulacji i wymowa paleośrodowiskowa na przykładach z dorzecza górnej Odry), 240 s.
 • Wójcik J., Lekarz. Zawód czy powołanie? Postawy lekarzy wobec pracy zawodowej, 168 s.

 

 • Wyszyńska K., Sukcesorzy Pana Cogito, 356 s.

 

 • Zabierowski S., W kręgu Conrada, 212 s.

 

 • Zagała Z., Narracje o polityce w podzielonym społeczeństwie - na przykładzie wyborców Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, 192 s.

 

 • Zagała Z., Obywatele lokalni i kosmopolityczni. Tradycje i współczesność aktywności stowarzyszeniowej mieszkańców Górnego Śląska, 275 s.

 

 • Zgodzaj F., DWAROGI, 172 s.
 • Zieliński M., Międzynarodowe decyzje administracyjne, 298 s.

 

 • Ziora M., Upadek miasta i polityka odnowy. Studium socjologiczne na przykładzie Bytomia, 368 s.

 

 • Zwierzyński L., Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego, 344 s.

 

 • Żurek J., Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949-1956, 400 s.

(Książka otrzymała nagrodę Klio I stopnia w kategorii monografie naukowe)

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl