STUDIO NOA

kompleksowa obsługa poligraficzna

 

SKŁAD i ŁAMANIE publikacji

 

STUDIO NOA już od 1994 roku zajmuje się składem i łamaniem różnego rodzaju publikacji
zawierających oprócz tekstu także tabele, wzory matematyczne, nuty oraz różnego rodzaju ilustracje.

Specjalizujemy się w składzie i łamaniu publikacji naukowych, a niektóre z nich wydajemy we własnym,
wpisanym na listę MEiN wydawnictwie Naukowym STUDIO NOA – szczegóły na stronie www.wn.studio-noa.pl.

W naszym dorobku jest już ponad 600 publikacji wydanych przez STUDIO NOA lub przygotowanych do druku dla innych wydawców. Ze względu na tak dużą liczbę publikacji nasze portfolio jest podzielone na kilkanaście działów: beletrystyka / bajki / wiersze, publikacje zwarte – autorskie i zbiorowe, publikacje ciągłe – serie wydawnicze
i biuletyny / czasopisma / gazety, monografie miejscowości i parafii, publikacje jubileuszowe, słowniki / encyklopedie, publikacje edukacyjne, publikacje religijno-teologiczne, publikacje obcojęzyczne
oraz prezentowane szerzej poza niniejszym portfolio e-publikacje / e-formularze.

Zapraszam do współpracy!

Ireneusz Olsza

PORTFOLIO

WIĘCEJ O NAS

 • Strony tytułowe i działowe

Posiadamy nieograniczone możliwości kompozycji stron, wyróżniania elementów ważnych lub mieszania tekstu
z elementami graficznymi.

 • Wklejki międzydziałowe

Najczęściej z materiałem ilustracyjnym dotyczącym poprzedzającego działu, mieszczącym się w kolumnie
lub na spad. Wklejki zwykle drukowane są na lepszym papierze (kredzie) i w kolorze.

 • Nuty

- tradycyjne,
- gregoriańskie.

Składamy zapis nutowy do publikacji wielotematycznych, jak np. monografii, oraz o tematyce typowo muzycznej - do śpiewników i chorałów.

 • Wzory i formuły

- matematyczne,
- fizyczne,
- chemiczne,
- itp.

 

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

.. ...

 • Spisy

- treści, skrótów, ilustracji, tabel, wykresów, literatury
i innych elementów
występujących w publikacji,
np. w monografiach wystąpiły spisy: dzielnic, ulic, fabryk, władz itp.

 • Kalendaria
 • Indeksy

- miejscowe,
- osobowe,
- rzeczowe.

 • Przypisy

- dolne,
- końcowe.

 • Tabele

Różnego rodzaju zestawienia, np. wyniki badań socjologicznych i danych w przekroju historycznym.

Tabele mogą mieć dowolną wielkość i orientację, szerokość kolumn, wysokość wierszy, grubość obrysu, orientację i wyrównanie tekstu, a poszczególne komórki tabeli możemy swobodnie łączyć lub dzielić.

Pokazujemy rozwiązania problemów związanych
z niemieszczeniem się tabel na formatach książkowych.

 • Diagramy
  i schematy

- blokowe,

- ideowe,

- poglądowe.

Budujemy także drzewa genealogiczne, które w atrakcyjny sposób pokazują powiązania rodzinne.

Tabela wydrukowana

na rewersie mapy - wkładka do książki

 • Wykresy

- liniowe,

- kołowe,

- słupkowe,

- dwuwymiarowe,

- trójwymiarowe,

- mieszane.

 • Tablice

- poglądowe,

- chronologiczne,

- statystyczne,

- genealogiczne,

- synchronistyczne,

- matematyczne,

- chemiczne i wiele innych
   z różnych dziedzin nauki.

 • Zdjęcia i starodruki

Montujemy w publikacjach różnego rodzaju dokumenty oraz fotografie kolorowe i czarno-białe z odpowiednim kadrowaniem.

Poprawiamy fotografie słabej jakości, a dostarczone
w formie tradycyjnej skanujemy i optymalizujemy.

Zdjęcia zniszczone i nieczytelne kopie starodruków oraz rękopisów po zeskanowaniu poddajemy elektronicznej obróbce i retuszowi.

 • Rysunki i szkice

Rysunki komputerowe oraz szkice odręczne obiektów
i widoków. Zwymiarowane rysunki techniczne rzutów, przekrojów i widoków prostopadłych.

Rysunki perspektywiczne i aksonometryczne.

Szeroka tematyka, między innymi rysunki: architektoniczne, budowlane, urbanistyczne, archeologiczne, maszyn i urządzeń.

Rysunek zabytkowej chrzcielnicy

 • Ilustracje i wizualizacje

Ilustracje do różnego typu publikacji tworzone między innymi w procesie wizualizacji trójwymiarowych modeli na podstawie rysunków widoków, przekrojów i/lub dokumentacji fotograficznej.

Prezentacja obiektów projektowanych i istniejących, trudno dostępnych, już nieistniejących bądź zniszczonych dzieł sztuki. Obiekty przedstawiamy w ciekawych ujęciach, specyficznym oświetleniu i z użyciem specjalnych efektów.

Wizualizacja zabytkowej chrzcielnicy

 • Mapy i plany sytuacyjne

Wykonujemy jednobarwne i wielobarwne do książek naukowych, folderów, encyklopedii, inwentaryzacji
i projektów zagospodarowania terenu.

Jeżeli istnieją dane wysokościowe terenu, posadowionych na nim obiektów bądź elementów podziemia, opracowanie może zostać wzbogacone o trzeci wymiar i pokazane
w perspektywie lub aksonometrii.

 • Okładki, oprawy i obwoluty

Projektujemy i przygotowujemy do druku okładki książek, czasopism i płyt oraz wyklejki w oprawach twardych.

Projektujemy również elementy dodatkowe:

- skrzydełka w okładkach broszurowych,

- lakier wybiórczy UV na okładkach wykończonych folią matową,

- matryce do opraw tłoczonych.

Adaptujemy projekty do wymogów konkretnej drukarni.

Współpraca

 

Współpracujemy z wydawnictwami, urzędami miast i gmin, muzeami, instytutami, szkołami różnych szczebli (głównie z uczelniami wyższymi), parafiami, zakonami, stowarzyszeniami, agencjami reklamowymi, autorami, redaktorami naukowymi publikacji zbiorowych, organizatorami konferencji lub szkoleń oraz ze wszystkimi, którzy potrzebują fachowego przygotowania swoich publikacji do druku.

 

Tym, którzy skorzystali z naszej oferty, dziękuję za dotychczasową współpracę oraz pochlebne opinie i zapraszam do dalszej współpracy.

Na pewno znajdziecie Państwo publikacje swojego autorstwa w portfolio.

Wszystkich, którzy nie mieli okazji z nami współpracować zapraszam do nawiązania takiej współpracy!

 

rEFERENCJE


CZĘŚCI PUBLIKACJI

 

Zdobyte doświadczenie wraz z odpowiednim zapleczem technicznym pozwala nam przygotować do druku nawet najtrudniejsze publikacje. Możemy się poszczycić między innymi składem i łamaniem monografii miast, z których największe to dwutomowe monografie Katowic i Sosnowca, ksiąg jubileuszowych i słowników.

W swoim dorobku posiadamy wiele publikacji o znacznej objętości przekraczającej 500 stron.

 

Oprócz składu i łamania w procesie wydawania publikacji możemy zaoferować również:

 • redakcję techniczną,
 • opracowanie graficzne zdjęć, ilustracji, wykresów, rysunków technicznych, map, planów, schematów, diagramów,
 • projekty okładek,
 • skanowanie i rozpoznawanie tekstów oraz grafiki techniką OCR,
 • cyfrowy retusz zniszczonych zdjęć i dokumentów,
 • zapis do edytowalnych plików PDF,
 • nadawanie numerów ISBN, ISSN oraz identyfikatorów DOI,

a we współpracy z doświadczonymi partnerami także:

 • redakcję i korektę językową,
 • tłumaczenia na wiele języków,
 • druk w oprawie miękkiej i twardej,
 • druk w technice cyfrowej i offsetowej
  (dzięki wieloletniej współpracy z różnymi drukarniami możemy zapewnić atrakcyjne ceny druku).

 

Przy składaniu publikacji ważne są nie tylko umiejętności i doświadczenie, ale również odpowiednie zaplecze techniczne.

STUDIO NOA dysponuje:

 • wielomonitorowymi stanowiskami komputerowymi,
 • zawsze najnowszym oprogramowaniem Adobe Creative Cloud korzystamy głównie z programów:

InDesign skład i łamanie publikacji,

Photoshop i Illustrator projekty graficzne;

prace nad tekstem i grafiką oraz plikami są wspomagane m.in. pakietami programów:

CorelDRAW Graphics Suite oraz Microsoft Office.

 

 • Teksty

Posiadamy bogaty zestaw krojów czcionek True Type,
Type 1 i Open Type oraz nieograniczony dostęp do tysięcy czcionek usługi Adobe Fonts.

Optymalizujemy wygląd tekstu w każdym akapicie, mamy możliwość stosowania specjalnych efektów typograficznych oraz swobodnego rozmieszczania tekstu
i grafiki na stronie. Składamy strony dowolnej wielkości oraz kilkustronicowe rozkładówki.

 • Teksty obcojęzyczne

- łacińskie - w składanych publikacjach wystąpiły głównie teksty w językach: angielskim, czeskim, francuskim, niemieckim, słowackim, włoskim
i hiszpańskim.

- niełacińskie - do tej pory wystąpiły głównie teksty
w językach: greckim, hebrajskim, koptyjskim i syryjskim.

 • Teksty pisane gwarą

Przykład etnolektu wilamowskiego: wstępne strofy poematu F. Biesika Óf jer wełt

Łaza guty dąs "Óf jer wełt"

wájłs nist szłáchtys hąnn ągystełłt,

fjétta zych goo nist myj fjém tót,

dertroon besser s ława yr nót.

Łazas szłáchty, cyttyns wja esp,

idłykjés wood śtychts, wjes a wesp

krigia án szrek fy jém ława,

wada besser, wann gut śtarwa.

 

Gdy dobrzy czytają "Óf jer wełt"

jako że nie popełnili nic złego,

zupełnie nie boją się już śmierci,

w potrzebie umieją żyć lepiej.

Gdy czytają to źli, trzęsą się jak osika,

złe słowo kole, jakby to była osa

boją się swojego życia,

lepiej, gdyby dobrze umarli.

 

Tłum.:

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl